Trafik kazası maddi ve manevi tazminat alma haklarına kimler sahip olabilir?

Trafik kazası maddi ve manevi tazminat alma haklarına kimler sahip olabilir?

Maddi manevi tazminat hakkı

Trafik kazası maddi ve manevi tazminat alma hakkı iki yolda izlenebilir. Öncelikle eğer trafik kazası sonrası mağdur hayatta ve bilinci açık ise Borçlar Kanunu gereği 41. ,45. Ve 47. Maddelere esas olarak bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat açabilmektedir. İkinci yol ise eğer trafik kazası sonrası veya esnasında vefat etmiş ise, kişinin vefatından dolayı maddi ve manevi zarara uğrayan annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, yakınları, bakım ve desteği altındaki kişiler (örn. işçileri) destekten yoksun kalma durumunda maddi – manevi tazminat alma hakkına sahiplerdir. Mağdur trafik kazası esnasında değil de kazadan belirli bir süre geçtikten sonra vefat ettiyse ve ölmeden önce bu tazminat açtıysa aynı şekilde yakınları yâda varisleri bu devam ettirip sonucunda çıkacak tazminatı temin edebilirler.

Trafik kazası sonrası maddi ve manevi tazminat kime-kimlere karşı açılmaktadır?

Trafik kazası sonucunda oluşan zararların kaza esnasında kusuru olan karşı tarafa açılabilir ancak bu akla gelecek ilk yöntem olsa da, kazada kusurlu olan taraf açılacak bu maddi ve manevi tazminatı ödeyecek ekonomik duruma sahip değil ise veya bir başka unsur olan kusurlu şahsın kaza esnasında ölümü gerçekleşti ise yapılacak en doğru ve sonuç odaklı işlem kusurlu olan tarafın aracının sigorta kapsamı altında ise sigorta şirketleri olacaktır.

Trafik kazası sonrası, mağdurun ölümü ile sonuçlanan veya fiziksel yetersizlik derecesinde uzuvların kaybedilmesi gibi durumlarda oluşan tazminat miktarı yüksek olacağından kusurlu tarafa yöneltmek yerine direkt olarak sigorta şirketlerine yöneltmek daha çok izlenen ve tam isabet ile sonuçlanan yöntemlerdir. Karayolları trafik kanunu 97. Maddesi gereğince ‘’Zarar görenin, zorunlu Trafik sigortasında öngörülen sınırlar içinde yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar gören açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde sigorta tahkimine başvurabilir.’’ Hükmünü içermektedir.

Açılacağı sigorta şirketi, Trafik kazasında kusurlu olan kişinin kasko poliçesi ile zorunlu mali sorumluluk sigortası(zorunlu trafik sigortası) birbirinden farklı iki sigorta şirketinden yapıldı ise bu unsurda her iki sigorta şirketine yöneltilebilmesi mümkün olacaktır.

Bilgi, Güven, Tecrübe İşimizi Seviyoruz, Sizi Seviyoruz... Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin