TREN YOLU KAZA TAZMİNATLARI

TREN YOLU KAZA TAZMİNATLARI

Hemzemin geçit üzerinde meydana gelen tren ve motorlu araçların çarpışması neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat , 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde çözümlenecektir. Hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında da prosedür aynı şekilde işleyecek, ölümlü veya yaralamalı tren kazası olması halinde zarar gören kişiler maddi ve manevi tazminat açmaya hak kazanacaktır.

Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme Sorunu Bugün birçok tramvay kazası ve tren kazası olmakta ve açılacak muhatap birçok kez idare olmaktadır. Haliyle idarenin taraf olacağı yoğunlukla İdare Mahkemelerinde görülmesi ve usülünün farklı olması akıllara tren kazalarını getirmekte, böyle bir durumda görevli mahkemenin tayinin nasıl olacağı önem taşımaktadır. İşte bu nedenle Uyuşmazlık Mahkemelerinin vermiş olduğu bazı kararları aktaracağız. Buna göre; Belediyeye ait tramvayın yaya geçidinden geçmekte olan bir yayaya çarpması halinde meydana gelen trafik kazası adli yargı yerinde çözümlenmelidir.

Hemzemin geçitte tren ve karayolu taşıtının çarpışması şeklinde meydana gelen trafik kazası adli yargı yerinde çözümlenmelidir. Trenden düşerek sakat kalan yolcunun açacağı maddi manevi tazminat da adliye yargı yerinde çözümlenmelidir. Hemzemin geçitten karayolu taşıtı ile çarpışan trenin makinistinin ölmesi halinde, mirasçılarının idari yargıda açmaları gerekmektedir. Trenden düşerek ölen yolcunun mirasçılarının açacağı maddi ve manevi tazminat adli yargı yerinde çözümlenmelidir. Hemzemin Geçitte Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme Hemzemin geçitte meydana gelecek trafik kazaları (tren-karayolu taşıtı) neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat yetkili mahkeme genel esaslara göre belirlenecektir.

Buna göre haksız fiilin olduğu yerleşim yeri mahkemesi yetkili olacaktır. Zamanaşımı Hemzemin geçitte meydana gelen trafik kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat Karayolları Trafik Kanunu’nda belirlenen zamanaşımı süresi uygulanacaktır.

Diğer Hizmetler

Bilgi, Güven, Tecrübe İşimizi Seviyoruz, Sizi Seviyoruz... Acil Soru ve Bilgi Almak için Bizimle İletişime Geçin